MONARCH NEW ZEALAND

SUPPORTS THE TIAKI PROMISE

KO TĀ TIAKI E ĀKI NEI TOITŪ TE WHENUA, TOITŪ TE TANGATA

Ko te āki o tiaki e mea nei me manaaki e tātou katoa ko Aotearoa, mō ngā uri o nāianei, ā haere ake nei.

Ko Aotearoa he taonga tuku iho ahakoa nō hea to tangata, me mātua tiaki e tātou katoa tē nei taonga.

Whakamaua kia tīna Te Āki o Tiaki hei tākoha ki Aoteaoroa. Nau mai, haere mai ki Aotearoa. Hei Kaitiaki mō tō tātou ūkaipō toitū te whenua, toitū ko Aotearoa.

Nau Mai, Haere Mai Ki Aotearoa

TIAKI MEANS CARE FOR PEOPLE AND PLACE

New Zealand is precious, and everyone who lives and travels here has a responsibility to look after it.

The Tiaki Promise is a commitment to care for New Zealand, for now and for future generations.

By following the Tiaki Promise, we are making a commitment to New Zealand. To act as a guardian, protecting and preserving our home.

Nau Mai, Haere Mai Ki Aotearoa, Welcome to New Zealand